مقالات

درخواست نوبت درخواست سوال از دکتر بپرسید گالری تصاویر مشاهده

گزارش هفته دوم از چهاردهمین دوره جامع زیبایی

۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ دکتر صدفی در خبر گزاری ها مقالات
آموزش جامع و کاربردی پرسلن لامینیت ونیر در چهاردهمین دوره جامع زیبایی یکصد ساعته انجمن دندانپزشکان عمومی ایران در روز ...
مشاهده کامل
گسترش پروتزهای دندانی دیجیتال در ایران

گسترش پروتزهای دندانی دیجیتال در ایران

۲۲ آذر ۱۳۹۵ پروتزهای دندانی دکتر صدفی در خبر گزاری ها مقالات
دبیر علمی بخش پروتزهای دندانی یازدهمین کنگره انجمن دندانپزشکان عمومی ایران، گفت: اصلی ترین رشته دندانپزشکی که در آن دیجیتال ...
مشاهده کامل