درمان مجدد ریشه دندان

درخواست نوبت درخواست سوال از دکتر بپرسید گالری تصاویر مشاهده
درمان مجدد ریشه دندان

درمان مجدد ریشه دندان

۱۸ آذر ۱۳۹۶ مقالات

به وسیله درمان ریشه شما می توانید دندان خود را نجات دهید و تا پایان عمر از آن بهره ببرید اما گاهی همانند همه درمان ها این درمان نیز باشکست مواجه می شود مثلا ممکن است میکروب های مقاوم در کانال ریشه باقی مانده ومنجر به عفونت مجدد ریشه شود. در این مواقع است که شما به درمان مجدد ریشه دندان نیاز پیدا می کنید .

در چه مواردی به درمان مجدد ریشه دندان نیاز پیدا می کنیم ؟

در برخی از موارد مشاهده شده است که دندان ها کانال ها و ریشه های اضافی داشته اند و در اولین درمان این کانال ها یا دیده نشده اند و یا به خوبی درمان نشده اند .

گاهی هم امکان دارد  ریشه دارای انحنای زیادی باشد و دسترسی دندانپزشک به آن ناحیه بسیار دشوار باشد .

باکتری های مقاوم به درمان در کانال ریشه و دفاع ضعیف بدن نیز ازجمله موارد ی است که پس از پایان درمان ریشه ممکن است منجر به شکست درمان شود .

مراحل درمان ریشه مجدد

اغلب دندان هایی که درمان ریشه آنها در بار اول با شکست روبرو شده  را می توان با جراحی و درمان مجدد ریشه دندان نجات داد .

معمولا درمان مجدد ریشه دندان دشوارتر از درمان اولیه ریشه است. دندانپزشک پس از خارج کردن ترمیم تاجی وپرکردگی ریشه دندان باید مشکل درمان اولیه را برطرف کند وپس از ضدعفونی مجدد ریشه ها اقدام به پرکردن ریشه وسپس تاج دندان می کند.

جراحی انتهای ریشه

ممکن است عفونت ریشه دندان باعث ایجاد عفونت کیستیک انتهای ریشه شودکه در این موارد عفونت حتی پس از درمان مجدد ریشه نیز بهبود نمی یابد. در این مرحله برای حذف عفونت ونجات دندان جراحی انتهای ریشه انجام می شود

دندانپزشک شما پس از بی حسی لثه دندان را به آهستگی کنار زده و انتهای ریشه عفونی را قطع می کند و بافت عفونی کیستیک اطراف ریشه را نیز خارج می کتد و پس از ترمیم مجددا لثه را بخیه می زند .

این عمل باعث می شود در انتهای ریشه عود مجددی صورت نگیرد .

آیا مقاله برای شما مفید بود ؟ آن را با دوستان خود به اشتراک بگذارید